For et grønnere Frederiksberg

Frederiksberg Konservative arbejder målrettet på at nedbringe energiforbruget i hele kommunen. Det betyder færre udgifter og en løbende CO2-reduktion til gavn for fremtidens klima. Målet er, at Frederiksberg skal være CO2-neutral i 2035, og vi er godt på vej med at omstille energi-produktionen til biomasse og el, produceret på kommunens egne vindmøller. Frederiksberg er hovedstadens grønne hjerte. Frederiksberg Konservative vil gøre byen endnu mere grøn med flere vejtræer og flere blomster og grønne planter. Alle Frederiksberg-borgere skal kunne se mindst ét træ fra deres bolig. Frederiksberg skal være en ren by. Vi bekæmper derfor hærværk og graffiti både på private og offentlige bygninger. Vi sørger for effektiv renholdning, så vores by er ren og smuk at se på året rundt.