For et Frederiksberg så trygt som en landsby

Frederiksberg Konservative ønsker at bevare vores storby så tryg og sikker som en landsby. Vi vil derfor ikke acceptere at få rå vold og bandekriminalitet ind over kommunegrænsen, og heldigvis er det hidtil lykkedes at undgå. Vi har nemlig fået styrket vores lokalpolitistation i de senere år. Kommunen og politiet har en tæt dialog, så vi i fællesskab tidligt kan identificere og sætte ind over for kriminelle grupper. Skoler og politi gør en meget vigtig og effektiv indsats over for børn og unge, som er på vej ud i en kriminel løbebane. Frederiksberg Konservative har udarbejdet en antiradikaliserings-strategi, der skal forhindre etablering af farlige miljøer i vores kommune.