For et socialt bevidst Frederiksberg

Frederiksberg Konservative har en stærk tradition for social ansvarlighed. Alle skal ikke bare klare sig selv, men vi har et ansvar for hinanden. Vi ønsker et socialt bæredygtigt Frederiksberg, hvor mennesker ramt af sociale problemer skal hjælpes til selv at klare deres tilværelse uden at blive afhængige af offentlig forsørgelse. Frederiksberg Konservative prioriterer børn og unge med særlige behov meget højt. De skal sammen med deres forældre hjælpes med en tidlig og forebyggende indsats. Jo yngre børn, jo større ansvar må samfundet påtage sig. Vi styrker vores indsats for de mest socialt udsatte i kommunen. Derfor har vi bl.a. etableret en sygeplejerske-ordning og forøget kommunens herbergs-kapacitet. Samtidig skaffer kommunen over 100 flere boliger til socialt udsatte borgere. Og indsatsen hjælper: Antallet af hjemløse unge falder på Frederiksberg, mens det stiger i resten af landet.